کانونهای فرهنگی شعروسرود، آیه های نور، درخلوت انس و راه روشن با پایان یافتن کرونا و با شروع ترم جدید مجدداً فعالیت خود را در زمینه های حافظ خوانی ، تفسیر قرآن، شرح نهج البلاغه و شرح صحیفه سجادیه آغاز نمودند...