جناب آقای فضل الله ادیب نیا، با داشتن مدرک دکترای مهندسی کامپیوتر، از اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد بوده و در حال حاضر یکی از اعضای هیئت موسس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جوادالائمه (ع) یزد می باشند.