شماره حساب بانک تجارت: 2007520207

شماره شبا: IR880180000000002007520207

تذکر: کسانیکه اقدام به واریز نقدی به شماره حساب مرکز می نمایند، حتماً در واتساپ عکس فیش واریزی را به همراه نام، نام خانوادگی، کدملی، رشته و مقطع تحصیلی به شماره همراه 09133558334 یا 09131572519 ارسال نمایند.