اسامي نيروي انساني مركزآموزش علمي كاربردی جوادالائمه (ع)

 

ردیف نام پست سازمانی نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نوع استخدام در مرکز

1

رئیس مرکز

مجید سفید

دانشجوی دکترا

امور فرهنگی

تمام وقت

2

مسؤل حراست

مصطفی حکاک زاده

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

نیمه وقت

3

مدیر آموزشی پژوهشی

محمد امینیان

دانشجوی دکترا

ریاضی

تمام وقت

4

مدیر اداری مالی

مصطفی حکاک زاده

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

تمام وقت

5

مدیر فرهنگی دانشجوئی

مجید سفید

کارشناسی ارشد

امور فرهنگی

تمام وقت

6

کارشناس  اداری مالی و امورمدرسان

آزاده اخوان

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

تمام وقت

7

کارشناس آموزش  

سیما شریعتمداری

دکترا

مهندسی کامپیوتر

تمام وقت

8

کارشناس امور فارغ التحصیلان و نظام وظیفه

رضا شادروان

کارشناسی ارشد

روابط عمومی

تمام وقت

9

 ناظر آموزش

علی اصغر حسینی

دیپلم

ماشینهای الکتریکی

تمام وقت

10

مسؤل خدمات

حسن صادقی بخی

دیپلم

ساختمان سازی

تمام وقت

11

مدیر امور رایانه

علیرضا غفاری

کارشناسی

صنایع

نیمه وقت

12

مسیول کتابخانه زینب حیدر کهوری کارشناسی ارشد روانشناسی نیمه وقت