جمعی از مسئولین و دانشجویان مرکز با حضور در جمع خانواده شهید محمدرضا آئین که برادر آقای احمد آئین دانشجوی رشته مدیریت فرهنگی مرکز هستند، یاد و خاطره این شهید سرافراز را گرامی داشتند. شهید رضا آئین متولد سال ۱۳۴۲ بودند که در سال ۱۳۶۱ در غرب کشور توسط مزدوران کوموله به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.