صبح روز سه شنبه 11 مرداد ماه، تفاهم نامه ای فی ما بین مرکز علمی کاربردی جوادالایمه (ع) و اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی با تایید جناب آقای دکتر رضا مقبلی منعقد گردید.