بسم الله الرحمن الرحیم 
قدیمی‌های مرکز خانم اکبریان را به خوبی میشناسند، امروز چهارده شهریور سالروز رحلت خانم اکبریان از همکاران بسیار خوب و بزرگوار ما بود که در سال نود و چهار از جمعمان پرکشید. با وجود آنکه تنی رنجور و‌جسمی معلول داشت، روحش بزرگ بود و با همت و تلاش فوق العاده خود، این معلولیت را پس میزد و در پی کسب روزی حلال، خدا را به یاد داشت و بندگان خدا را معطل نمی‌گذاشت، هرگز کسی از او نرنجید و هیچ دانشجو یا مدرسی، ذره ای بدخلقی و نامهری ندید، همواره با همه مهربان بود و با نهایت دلسوزی و شفقت برای رتق و فتق امور دانشجویان سر از پا نمی‌شناخت. در خانواده ای متدین و مذهبی بزرگ شد و با بزرگی زندگانی گذراند. اما جسم ضعیفش بالاخره تاب همراهی با روح عظمیش را نیاورد و جان به جان آفرین تقدیم کرد. روحش شاد که عاشَ سَعیدا و مات سَعیداً. رضوان الهی نصیبش.
امروز به همراه همکاران و خانواده اش بر سر مزارش رفتیم و یادش را گرامی داشتیم.
روحانی کنار من در عکس اول حجت الاسلام مصطفی اکبریان برادر بزرگوار خانم اکبریان هستند. که از دوستان بسیار بسیار صمیمی کودکی و نوجوانی و اوایل جوانی ام بودند. شب و روزی نبود که با هم نباشیم و چه خاطرات فراموش نشدنی با ایشان دارم. او به حوزه قم رفت و من به دانشگاه یزد و کم‌کم ظاهراً از هم جدا شدیم امروز قرار شد شرح نهج البلاغه را صبح شنبه ها با هم در مرکز ادامه دهیم. همگی تشریف بیاورید جلسات پرباری خواهد بود. انشاءالله 

برای شادی روح خانم اکبریان حمد و سوره و صلواتی نثار نماییم.