در ادامه حضور مسئولین مرکز در منزل خانواده شهدا ،ریاست و چند تن از مسئولین مرکز در منزل شهید زینی حاضر شدند و با شنیدن خاطراتی از این شهید از زبان مادر و خانواده اش از این حضور معنوی فیض و بهره کسب نمودند. ضمنا نقاشی تمثال مبارک شهید با دستان هنرمند سرکار خانم بهجت به خانواده اش اهدا گردید. شهید امیرحسین زینی در منطقه سردشت کردستان در سن 18سالگی به مقام رفیع شهادت نائل شد. برادر ایشان آقای ضیاء زینی از دانشجویان مرکز بود.