در این جشن پس از تلاوت قرآن کریم توسط آقای بپوش و پخش سرود جمهوری اسلامی ، ریاست مرکز سخنان کوتاهی ایراد و پس از آن برنامه هایی همچون: مسابقه، شاهنامه خوانی(توسط دانشجو همایونی)، حافظ خوانی (توسط دانشجو سعیدسالاری) ، تئاتر طنز، موسیقی ایران (با خوانندگی دانشجو صالح جوکار) و دف زنی (با همکاری دانشجو علی دهقان) اجرا گردید. لازم است از برگزارکنندگان این مراسم آقایان سعید دهقان، سعید سالاری، علی دهقان، امیرحسین لطیف و مصطفی بپوش و خانم بورقی هماهنگ کننده مراسم و بویژه خانم شاهرخ وندی مدیراجرایی مراسم نهایت قدردانی را داشته باشیم.