دانشجویانی که در مقطع کاردانی فارغ التحصیل شده اند از امشب میتوانند برای کارشناسی ناپیوسته ثبت نام نمایند 

برای ثبت نام می‌توانید با مراجعه حضوری به مرکز و یا با استفاده از آدرس www.sanjesh.org  اقدام نمایید