جناب آقای سید ابوالفضل شاهزاده فاضلی، با داشتن مدرک دکترای انفورماتیک، از اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد بوده و در حال حاضر یکی از اعضای هیئت موسس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جوادالائمه (ع) یزد می باشند.