جناب آقای غلامعلی سفید، کارشناس مهندسی راه و ساختمان و کارشناس ارشد مدیریت و مدیرعامل موسسه خیریه فرهنگی جوادالائمه (ع) یزد بوده و در حال حاضر  رئیس هیئت امنا مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جوادالائمه (ع) یزد می باشند.