جناب آقای داریوش پورسراجیان رئیس دانشگاه امام جواد و در حال حاضر یکی از اعضای هیئت امنا مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جوادالائمه (ع) یزد می باشند.