1- مدیر پیج های شخصی و شرکتی

2- بلاگر گردشگری

3- مشاور کسب و کار های اینترنتی

4- مشاور تولید محتوا

5- مشاور تبلیغات

6- زبان بدن در فروش